Kanda Puranam: Palani Devasthanam Gallery / 24

Cūrapatuman rebukes Singhamukhan.

Currapatuman rebukes Singhamukhan.

சூரபத்மன் சிங்கமுக சூரனை கடிந்தல்.