தமிழ்
-
LATEST ARTICLES
 
Tai Pucam

பழனி மலை பாத யாத்திரை

by Adiyaron January 17, 2022
மக்கள் இந்த மலை மீதான ஆலயத்திற்கு சென்று இந்தப் பிறவியில் வளம் பெற்று வாழவும் அடுத்த பிறவியின் இரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளவும் செல்கின்றனர்.

தைப்பூசம்: சங்கத் தமிழில் வேல் வழிபாடு

by Adiyaron January 17, 2022
அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தைப்பூச வாழ்த்துக்கள்! அருட்பெருஞ் சோதி, தனிப்பெருங் கருணை!

பழனி கோவில்கள்

by Adiyaron January 1, 2022
Temples affiliated with Palani Dandayudhapani Swami Devasthanam
"முருகா...உன்னை நாங்கள் உளமாற விரும்புகிறோம் "

பழம் நீ

by Adiyaron December 21, 2021
முருகப்பெருமான் கைலாசத்தை விட்டு ஏன் பழனிக்கு வந்தார், பழனிக்கு பழனிக்கு எப்படி பெயர் வந்தது என்பதற்கான விளக்கக் கதை