Palani Murugan
 

Tiru Avinankudi Gallery of Paintings

avinankudi_moolavar avinankudi_padai_veedu avvaiyar_murugan muruga-valli-pillaiyar palani_somaskanda
Avinankudi Moolavar Avinankudi Padi Veedu Avvaiyar and Murugan Murugan Valli & Pillaiyar Palani Somāskanda
pazhamutircolai_padai_veedu sambandhar_palani saravanabhavar sri_bala_swami sri_brahmasasta
Pazhamutircolai Padai Veedu Sambandhar at Palani Saravanabhavar Śrī Bāla Swami Śrī Brahma Sâsta
sri_kumarar swamimalai_padai_veedu tangaratha_murugan tiruchendur_padai_veedu tiruttani_padai_veedu
Śrī Kumārar Swamimalai Padai Veedu Tanga Ratha Murugan Tiruchendur Padai Veedu Tiruttani Padai Veedu
Sundaravalli Sundaravalli tangaratha_murugan home  
Sundaravalli Sundaravalli Somaskandar